Fahrettin Kerim Gökay Cad.

Yazıcı Apt. No:111 D:2 Kadıköy | İstanbul

+90 539 914 23 10

uckun@burakuckun.com

Pts - Cts: 10:30 - 18:00

Randevu ve İrtibat Saatlerimiz

Politikacıların Çatışmadan Kaçınma Taktiği: Pasif-Agresif Demeçler

Politika dünyası, genellikle açık ve doğrudan iletişim beklenen bir alan olarak görülür. Ancak günümüzde politikacılar doğrudan iletişim yerine sık sık imalarla, üstü kapalı söylemlerle demeçler vererek pasif-agresif iletişim tekniklerine başvuruyorlar. Bu makalede, politikacıların pasif-agresif demeçler vermeyi neden tercih ettiklerini, bu stratejinin altında yatan psikolojiyi ve bunun politik arenada yarattığı olumlu ve olumsuz etkileri inceliyoruz.

Yazı İçeriği:

Siyasette Pasif-Agresif İletişim Nedir?

Pasif-agresif iletişim, bireyin duygularını dolaylı yoldan ifade ettiği, genellikle kinayeli veya çift anlamlı mesajlar içeren bir iletişim biçimidir. Genellikle alaycı, ikiyüzlü veya üstü kapalı eleştiriler içerir. Bu iletişim biçimi, direkt saldırı veya açık itiraz yerine, dolaylı yollardan eleştiriyi ifade eder. Politikacılar, bu teknikle hassas konularda eleştiride bulunurken aynı zamanda olası tepkilere karşı kendilerini koruma altına alırlar.

Politikacıların zaman zaman görüşlerini açık açık ifade etmek yerine üstü kapalı bir şekilde sunmayı tercih etmeleri, kısa vadede politikacının gerçek niyetlerini ve politikalarını maskeler. Ancak uzun vadede politikacıya olan güveni azaltarak seçmenler arasında kafa karışıklığına da yol açabilir.

Politik arenada iletişim, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda güç dinamiklerinin bir yansımasıdır. Politikacıların kullandığı her bir kelime, ifade ve açıklama, sadece o anı değil, genel olarak güç dengelerini, ittifak ve çatışmaları, liderler arasındaki rekabeti ve hatta uluslararası ilişkileri etkileyebilir. Bu nedenle, politikacılar ve liderler, kullandıkları dille sadece bilgi aktarmazlar; aynı zamanda otoritelerini pekiştirir, rakiplerine meydan okur, müttefiklerini güçlendirir ve kamuoyunu yönlendirme çabası içerisinde olurlar.

Pasif-Agresif Demeçlerin Siyasi Etkileri

Pasif-agresif iletişim çoğu zaman politikacıların olası tepkileri göze alamadıkları zamanlarda kullandıkları bir çatışmadan kaçınma taktiğidir. Oysa politik liderlerin daha açık ve dürüst iletişim kurmaları, demokratik değerlerin korunması ve sağlıklı bir siyasi diyalogun teşvik edilmesi açısından çok önemlidir. Kısa vadede işlevsel olsa da, şeffaflık eksikliği ve yanıltıcı olabileceği için uzun vadede politikacıların itibarına zarar verebilir. Pasif-agresif ifadeler, genellikle belirli bir noktayı doğrudan ifade etmekten kaçınır. Bu, politikacıların muğlak bir dil kullanarak, gerçek niyetlerini ve düşüncelerini gizlemesine olanak tanır. Ancak bu belirsizlik, seçmenler için politikacıların asıl duruşunu ve politikalarını anlamayı zorlaştırır. Seçmenlerin bilinçli kararlar vermesi gereken demokratik süreçlerde bu, açık ve şeffaf iletişimin önemini azaltır.

Bu tür bir üstü kapalı iletişim modelinin siyasi etkilerinden bazıları şunlardır:

A. Medya ve Kamuoyu ile Etkileşimdeki Etkisi

Pasif-agresif demeçler, medya tarafından sıkça analiz edilir ve tartışılır. Bu durum, politikacıların asıl mesajlarının gölgede kalmasına neden olabilirken, bazen de kasıtlı olarak medya gündemini manipüle etmek için kullanılır. Kamuoyu, bu tür demeçleri farklı şekillerde yorumlayabilir, bu da belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açar.

B. Seçmenler Üzerindeki Etkisi

Pasif-agresif iletişim, seçmenler arasında kutuplaşmayı artırabilir. Yani her iki grup arasındaki farklı algılar, toplumda daha fazla kutuplaşmaya neden olabilir. Eğitimli seçmenler, genellikle pasif-agresif demeçleri daha eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. Bu seçmenler, politikacıların gerçek niyetlerini ve mesajlarını sorgulama eğilimindedir. Belirsiz ifadelerle verilen bilgilere karşı daha şüpheci yaklaşarak genellikle pasif-agresif ifadelerin arkasındaki gerçekleri ve bilgileri araştırırlar. Eğitim seviyesi düşük, daha az bilgiye sahip veya kritik düşünme becerileri gelişmemiş seçmenler ise pasif-agresif demeçlerin altında yatan gerçek anlamı ya da niyeti yanlış yorumlayabilir. Dolayısıyla; belirsiz ifadeleri yanlış anlayarak politikacıların aslında söylemek istediklerinden tamamen farklı sonuçlar çıkarabilirler.

C. Politik Güvenilirlikteki Etkisi

Uzun vadede, pasif-agresif iletişimin sık kullanımı, politikacıların güvenilirliğine zarar verebilir. Seçmenler, sürekli belirsiz ve çelişkili mesajlarla karşılaştıklarında, politikacılara olan inançları azalır.

Siyasette Pasif-Agresif İletişimin Zararları

Siyasi tartışmaların kalitesi, pasif-agresif iletişim nedeniyle düşebilir. Politikacılar, somut politika önerileri ve çözümler yerine belirsiz ifadeler kullanmaya başladığında, gerçek sorunların üzerine gidilmesi ve çözülmesi zorlaşır. Pasif-agresif demeçler, yönetim süreçlerinde de şeffaflığı azaltabilir. Seçmenlerin politikacıların gerçek niyetlerini ve politikalarını anlaması zorlaştığında, bu durum demokratik hesap verebilirlik sorunlarına yol açar. 

Pasif-agresif demeçler genellikle açık bir anlam içermez ve çeşitli yorumlara açıktır. Medya organları, politikacının “ne demek istediğini” çözmek için TV programlarında analizler yapmakla oyalanabilir ve bu durum, medyanın asıl haber değeri taşıyan konulara daha az zaman ayırmasına neden olabilir. Halk da bu tür demeçler üzerine spekülasyon yaparak gerçekten önemli meselelerin üzerini örtebilir.

Politikacıların pasif-agresif iletişim taktikleri ve siyasette pasif-agresif demeçler psikolojisiPolitikacılar pasif-agresif ifadeleri çoğu zaman bilinçli olarak kullanırlar. Bu durum genellikle belirli bir konuyu gündemden düşürmek veya dikkatleri başka bir yöne çekmek için stratejik bir hamledir. Ancak bu tür bir gündem yönlendirme, toplumun gerçekten önemli bulduğu ve üzerinde durulması gereken konuların göz ardı edilmesine yol açar. 

Pasif-agresif demeçler, siyasi tartışmanın kalitesini de düşürür. Tartışmalar gerçek veriler ve somut politika önerileri yerine, belirsiz ifadeler ve kişisel yorumlar üzerinden yürütülürse, bu durum toplumun bilgi edinme ve rasyonel tartışma yürütme yeteneğini de olumsuz etkiler. Politik diyalog “spekülasyonlar” ve “kişisel çıkarımlar” üzerine kurulduğunda, bu durum, toplumun bilinçli kararlar almasını zorlaştırır.

Bu tür belirsiz ve manipülatif iletişim tarzları, toplumu daha fazla bölebilir. Üstü kapalı olarak dile getirilen ifadeler, farklı gruplar tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir, bu da yanlış anlamalara ve çatışmalara neden olabilir. Toplumsal bütünlüğü tehdit eden bu tür bir iletişim, politik ortamın daha da gerilmesine yol açabilir. Farklı gruplar, pasif-agresif ifadeleri somut verilere dayanarak değil, kendi görüşlerine göre yorumlayacağı için bu durum toplumda anlaşmazlıkları ve kutuplaşmayı artırır. Oysa net ve açık iletişim, toplumsal bütünlüğü ve anlayışı teşvik eder.

Politikacıların Pasif-Agresif Demeçler Vermesinin 30 Nedeni

 1. Çatışmadan Kaçınma: Politikacılar, doğrudan çatışma veya tartışmadan kaçınmak için pasif-agresif demeçler kullanabilirler.
 2. Çoklu Anlam Yaratma: Tek bir ifadeyle farklı seçmen gruplarına farklı mesajlar göndermek için pasif-agresif demeçler tercih edilebilir.
 3. Gündemi Manipüle Etme: Asıl gündemi kamuoyunun dikkatinden uzak tutmak için pasif-agresif ifadeler kullanılabilir.
 4. Kişisel Duygularını Gizleme: Kişisel kırgınlık veya düşmanlıkları gizlemek ve tam olarak ne düşündüklerini ifşa etmemek için için pasif-agresif demeçler tercih edilebilir. 
 5. Karşı Tarafı Test Etme: Rakiplerin veya toplumun sabrını ve tepkisini ölçmenin yanı sıra, muhataplarının sınırlarını test etmek ve reaksiyonlarını ölçmek için kullanılabilir.
 6. Dikkat Çekme: Medya ve kamuoyunun dikkatini çekmek ve konuşulan kişi olmak için pasif-agresif demeçler verilebilir.
 7. Hukuki Sorumluluktan Kaçınmak: Doğrudan suçlamalar yapmak yerine, kişileri her anlama gelebilecek üstü kapalı pasif agresif söylemler içeren ithamlarla karalamak, bu ithamların olası hukuki sonuçlarından sıyrılmayı kolaylaştırır.
 8. İkili Anlaşmazlıklarda Yer Almamak: Herhangi bir sorunda tarafsız kalmak isteyen politikacılar için kurtarıcı bir yöntem olabilir.
 9. Geri Vites Yapmaya Zemin Hazırlama: İleride muhtemel bir geri adım veya pozisyon değişikliği yapmak için kendine alan bırakmak. (Net olmayan ifadeler kullanmak suretiyle, ileride duruma göre pozisyon değiştirebilme esnekliği kazanma çabası).
 10. Özgüven Eksikliği: Doğrudan ve açık bir pozisyon almak yerine, belirsiz ifadeler kullanarak özgüven eksikliğini gizlemek.
 11. Medyayı Yönlendirme: Medyanın belirli bir konuyu nasıl ele alacağını etkilemek için pasif-agresif demeçler verilebilir.
 12. Hatalardan Kaçınma: Hatalarını veya zaaflarını örtbas etmek için kullanılabilir.
 13. Farklı Görüşteki Kitlelerin Tümüyle Bağ Kurma Çabası: Farklı bakış açılarına sahip seçmenlere aynı anda hitap etmek için “ortaya karışık” bir demeç verilebilir. (Ne şiş yansın ne kebap anlayışı).
 14. Sorumluluktan Kaçınma: Görüş belirtmesi kaçınılmaz olan durumlarla ilgili demeç vermesi gerektiğinde, söylemlerinin olası olumsuz sonuçlarıyla ilgili kişisel veya politik sorumluluk almak zorunda kalmamak için.
 15. Politik İmajı Koruma: Kendi politik imajını korumak ve kusursuz görünmek için.
 16. Otoriteyi Koruma: Otorite veya liderlik pozisyonunu tehdit edici durumlardan kaçınmak için.
 17. Destekçileri Korumak: İttifaklar veya destekçiler arasındaki hassas ilişkileri korumak için pasif-agresif demeçler kullanılabilir.
 18. Uzun Vadeli Strateji: Uzun vadeli politik hedeflere ulaşmak için kısa vadeli belirsizlik yaratmak amacıyla.
 19. Kişisel Karakter: Bazı politikacıların kişisel iletişim tarzı pasif-agresif olabilir. Yani pasif-agresiflik, politikacının kişisel patolojisi olabilir.  
 20. Rakibi Zayıflatma: Rakiplerini doğrudan hedef almak yerine, pasif-agresif yorumlarla onların zayıf noktalarını vurgulamak.
 21. Kamuoyu Algısı Oluşturmanın Güvenli Yolu: Olumsuz bir imaj vermeden bazı konularda eleştirilerde bulunmak için. Doğrudan eleştiri yapmanın riskli olduğu durumlarda pasif-agresif ifadeler tercih edilebilir.
 22. Diplomasi: Uluslararası ilişkilerde doğrudan çatışmadan kaçınmak için kullanılabilir.
 23. Sorumluluktan Kaçınma: Sorunlara direkt müdahale etmek yerine, sorumluluğu dolaylı yollardan başkalarına atmak.
 24. Medya Tepkisinden Korunmak: Medyanın olumsuz tepkilerinden kaçınmak için üstü kapalı ve her anlama çekilebilecek muğlak ifadeler kullanmak, medyadan gelebilecek herhangi bir olumsuz eleştiriyi yalanlayarak mağduriyet yaratmasını kolaylaştırır.
 25. İç Politik Baskılar: Parti içindeki veya ittifak içindeki farklı kişi ve grupları idare etmek için kullanılabilir.
 26. Kişisel Çıkarlar: Kişisel veya politik çıkarlarını korumak için üstü kapalı, dolaylı ifadeler kullanılabilir.
 27. Savunma Mekanizması: Eleştirilere karşı savunma mekanizması olarak kullanılabilir.
 28. Örtük Tehditler Yapma: Rakiplere veya muhaliflere karşı örtük tehditlerde bulunarak baskı oluşturmak.
 29. Kendi Siyasi Konumunu Koruma: Siyasi kariyerini korumak için riskli ifadelerden kaçınmak.
 30. Gündemi Yönlendirme Çabası: Kamuoyu gündemini kendi lehine çevirecek şekilde yönlendirme çabası.
Picture of Kln. Psk. Burak Uçkun
Kln. Psk. Burak Uçkun

Hipnoterapi diplomasını dünyanın ulusal akreditasyona sahip ilk Hipnoterapi Akademisi olan, ABD Los Angeles’taki HMI College of Hypnotherapy‘de aldı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi “Psikoloji” bölümünden, yüksek onur derecesiyle bölüm ikincisi olarak mezun oldu. “Klinik Psikoloji” alanında Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi‘nde başarıyla tamamlayarak, Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Psikoloji alanındaki uzmanlığının yanı sıra inşaat mühendisliği lisans diplomasına da sahip olan Klinik Psikolog Burak Uçkun, "American Hypnosis Association" akredite hipnoterapistler listesinde yer almaktadır. Yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi yönelimli Psikoterapi hizmetleri vermekle beraber alandaki uzmanlara Hipnoz eğitimleri de vermektedir.

Yazarın Tüm Makaleleri
Picture of Kln. Psk. Burak Uçkun
Kln. Psk. Burak Uçkun

Hipnoterapi diplomasını dünyanın ulusal akreditasyona sahip ilk Hipnoterapi Akademisi olan, ABD Los Angeles’taki HMI College of Hypnotherapy‘de aldı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi “Psikoloji” bölümünden, yüksek onur derecesiyle bölüm ikincisi olarak mezun oldu. “Klinik Psikoloji” alanında Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi‘nde başarıyla tamamlayarak, Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Psikoloji alanındaki uzmanlığının yanı sıra inşaat mühendisliği lisans diplomasına da sahip olan Klinik Psikolog Burak Uçkun, "American Hypnosis Association" akredite hipnoterapistler listesinde yer almaktadır. Yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi yönelimli Psikoterapi hizmetleri vermekle beraber alandaki uzmanlara Hipnoz eğitimleri de vermektedir.

Yazarın Tüm Makaleleri

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Sorularınız mı var?

Telefon veya e-posta ile irtibata geçmekten çekinmeyin