Fahrettin Kerim Gökay Cad.

Yazıcı Apt. No:111 D:2 Kadıköy | İstanbul

+90 539 914 23 10

uckun@burakuckun.com

Pts - Cts: 10:30 - 18:00

Randevu ve İrtibat Saatlerimiz

Babalık Testi (DNA Testi) Psikolojik Hazırlık, Yüzleşme ve Kabul

Babalık testi, çocuğun ve babanın biyolojik bağını kanıtlamak için DNA analizi ile yapılır. Günümüzde, babalık testi sadece bir genetik teyit mekanizması değil, aynı zamanda psikolojik, sosyal ve yasal sonuçları da olabilen hassas bir süreçtir. Bu süreç, bireylerin ve ailelerin yaşamlarında önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Her birey ve aile, bu süreci kendi benzersiz bağlamında yaşar ve bu deneyimin herkes üzerinde farklı etkileri olabilir. Bazıları için, bu süreç, belirsizlikleri giderme ve ilişkiler üzerindeki şüpheleri çözme fırsatı sunarken, diğerleri için derin duygusal travmalara yol açabilir.  Bu nedenle, babalık testi kararı alınırken bu testin olası psikolojik etkileri de dikkate alınarak, konuya hassasiyetle yaklaşılmalıdır.

Babalık testi sonucu, aile bireyleri arasındaki ilişkilerde önemli değişimlere yol açabilir. Genetik test sonuçlarının kabul edilmesinin olası olumsuz etkilerini en aza indirmek için ebeveynlerin psikolojik hazırlık sürecinden geçmesi faydalı olur. Psikolojik hazırlık süreci, çocuğun duygusal sağlığını korumak açısından da önemlidir. Özellikle olumsuz test sonuçlarıyla başa çıkmak ve bu sonuçların sağlıklı bir şekilde ele alınması için psikolojik destek alınması her zaman iyidir.

Bu yazıda babalık testi yaptırmanın psikolojik yönlerine; ebeveynlerin ve çocukların karşılaşabileceği duygusal zorluklara; ve bu sürecin psikolojik boyutlarına odaklanıyoruz.

Yazı İçeriği:

Babalık Testi Nedir?

Babalık testi, bireyler arasındaki biyolojik bağı ortaya çıkarmak için kullanılan bir genetik analiz yöntemidir. Bu testlerin uygulanması, özellikle anne karnındaki fetal DNA testleri ve DNA babalık testi gibi seçeneklerle, kişilerden çeşitli örnekler alınması ile mümkündür. Anne karnında değilse, genellikle çocuğun ve babanın ağız içi sürüntülerinden alınan örnekler yeterlidir. Babalık testi yapan laboratuvarlar sonuçları genellikle yaklaşık %99.99 doğruluk oranı ile 7-14 gün içerisinde verirler.

Kimler Neden DNA Testi Yaptırmak İster?

DNA testi, genel bir terimdir. Sadece babalık testi anlamına gelmez. DNA testi yaptırmanın çok çeşitli nedenleri olabilir. Kimlerin neden DNA testi yaptırmak isteyebileceğini, şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bebek doğduktan sonra çocuğunun biyolojik babasının kim olduğundan emin olamayan anneler,
 • Çocuğun biyolojik babası olup olmadığı konusunda şüphesi olan erkekler,
 • Bebek doğmadan önce babalığı doğrulamak isteyen anne adayları (bu, anne hala hamileyken tamamen güvenli ve risksiz, invaziv olmayan bir doğum öncesi babalık testi ile yapılabilir)
 • Ebeveynlikleri hakkında soruları olan ve babaları olduğuna inandıkları adamın aslında biyolojik babaları olduğunu doğrulamak için babalık testi isteyen yetişkin çocuklar,
 • Babalık konusunda şüphe olması durumunda, daha önce varlığından haberdar olunmayan bir çocuk için nafaka sağlaması istenen erkekler,
 • Aynı biyolojik babayı paylaşıp paylaşmadıklarını bilmek isteyen kardeşler,
 • Biyolojik babalarının kim olduğunu öğrenmek isteyen, sperm donörü aracılığıyla evlat edinilen veya hamile kalan çocuklar,
 • Babanın vefatından sonra babalık ihtilaflı durumlarda miras talebinde bulunmak isteyenler.

Yasal Nedenler:

Velayet ve Miras Davaları: Babalık veya aile içi ilişkilerle ilgili yasal uyuşmazlıklar, kişilerin DNA testi talep etmelerinin başlıca nedenidir. Mahkeme, paternite (çocuk ile baba arasında tamamen ortak olması gereken genlerin analizi), miras hakları veya diğer hukuki konularda ve anlaşmazlıklarda DNA testi yapılmasını isteyebilir.

Yasal Velilik Onayı: 18 yaşından küçük bireylere DNA testi yapılabilmesi için yasal velinin onayı gerekmektedir. Eğer ebeveynlerden biri testin yapılmasına rıza göstermezse, mahkeme kararı ile test yaptırılabilir, ancak rıza göstermeyen ebeveynin örneği zorla alınamaz.

Kişisel ve Ailevi Nedenler

Aile Dinamiklerinde Değişim ve Psikolojik Hazırlık: Babalık testi süreci, ebeveynler ve çocuklar için duygusal ve psikolojik zorluklar barındırabilir. Bu süreçte aile bireyleri arasındaki ilişkilerde bazı sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Test sonuçlarının kabulü ve aile ilişkilerine etkisinin psikolojik etkileri olabileceği için, DNA testinden önce bir hazırlık süreci gerekebilir.

Genetik Polimorfizmlerin Belirlenmesi: DNA testi sadece babalık testinden ibaret değildir. Spor performansı gibi özel alanlarda, genetik testler bireyin yetenek ve eğilimlerini belirleyebilir. Bu, özellikle atletler, antrenörler ve eğitmenler için performansı optimize etme ve yaralanma riskini azaltma açısından değerli bilgiler sunar.

Sağlık ve Araştırma

Genetik Hastalıklar ve Taşıyıcılık Durumu: DNA testleri, genetik hastalıkların teşhisinde veya bireyin belirli hastalıklara yatkınlığının belirlenmesinde de kullanılabilir. Dolayısıyla, ilgili hastalık için erken önlem alınmasını sağlayarak sağlık yönetiminde önemli bir rol oynar.

Bilimsel Araştırma ve Soybilgisi: DNA testleri, aile kökeni ve soybilgisi araştırmalarında da kullanılmaktadır. Bireyler, genetik miraslarını ve atalarının kökenlerini öğrenmek için DNA testlerine başvurabilmektedirler.

Kardeşlerin birbirlerine göre farklı hastalıkları, farklı görünüşleri veya davranışları olduğu için bir çocuğun farklı bir babası olduğunun düşünülmesi sık rastlanan bir yanılgıdır. Ancak kardeşler arasında farklılıklar olması çok normal olabileceğinden, yargılama konusunda acele etmemelisiniz. Eğer ciddi şüpheleriniz varsa, içinizi rahatlatmanın yolu Babalık testi yaptırmak olabilir. DNA testi, kardeşler ve baba arasında genetik bir ilişkinin olup olmadığını kanıtlayacaktır.

Babalık Testinin Psikolojik Boyutu

Babalık testi, sadece biyolojik bir gerçekliği ortaya çıkarmakla kalmaz. Derin psikolojik travmalara da sebep olabilir. Testin sonucunda çocuk, baba ve biyolojik baba üzerinde; özellikle de çocuk henüz çok küçükse, önemli psikolojik etkiler görülebilir. Babalık testinin psikolojik boyutunu daha iyi anlamak için dikkate alınması gereken bazı ögeleri sıralayalım:

Babalık Testinin İlişkiler Üzerindeki Etkisi

Test sonuçları, aile içi ilişkilerde önemli değişimlere yol açabilir. Özellikle testin sonucu beklenmedik bir nitelikte olduğunda, bu durum ilişkiler üzerinde oldukça büyük bir stres ve gerilim yaratabilir. Sonuçlar beklendiği gibi gelse bile, eşler arasındaki duygusal ve güven bağında kırılmalar olabilir. Bu nedenle, babalık testi sonuçlarının, evlilik içi sorunları çözme konusunda yetersiz kalabileceği; bu tür şüphelerin taraflardan birinin veya her ikisinin sahip olduğu bazı psikolojik problemlerden kaynaklanıyor olabileceği; dolayısıyla süreç içinde bir psikolog veya psikiyatristten yardım almanın faydalı olabileceği unutulmamalıdır.

Fetal DNA Testi (Anne Karnında Babalık Testi) Psikolojik Etkileri

Fetal DNA testi, gebeliğin 9. haftasından itibaren yapılabilmekte ve bebekle ilgili genetik durumlar hakkında bilgi sağlayabilmektedir. Bu test sonuçları, ebeveynler için endişe ve stres kaynağı olabilir. Test sonuçlarına ilişkin endişelerin bir psikiyatrist hekim veya klinik psikolog ile tartışılması, testin potansiyel duygusal etkilerinin yönetilmesine yardımcı olur. Ebeveynler, bu süreçte psikolojik destek alabilir.

Babalık Testinin Duygusal Etkileri

Babalık testinin duygusal etkileri, hem çocuk hem de anne-baba üzerinde derin ve kalıcı izler bırakabilir. Bu sürecin psikolojik boyutları, aile içi ilişkiler ve genetik testin psikolojik etkileri kapsamında dikkatle ele alınmalıdır:

Baba Figürünün Psikolojik Etkisi

Baba figürü, çocuğun psikolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Babalar, çocuklarının hayatlarını şekillendirme, onlara rehberlik etme konusunda önemli bir role sahiptir. Baba sevgisi, disiplini, desteği ve bir baba figürünün varlığı veya yokluğu; çocuğun kişilik gelişimi, duygusal direnç ve yaşam becerileri üzerinde pozitif veya negatif izler bırakabilir. Baba-çocuk ilişkisi, çocuğun yaşam boyu taşıyacağı duygusal ve psikolojik yapıtaşlarını oluşturur. Çocuğun gelecekteki ilişkilerini de etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle, babalık testinin çocuğun babasıyla kurduğu ilişki bağlamındaki duygusal boyutları, gözardı edilmemelidir.

DNA Babalık Testi Sonucunun Açıklanması ve Duygusal Stres

Test sonucunun çocuğa açıklanıp açıklanmaması kararı, öncelikle çocuğun ruh sağlığını ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak, dikkatlice verilmelidir. Babalık DNA testlerinin sonucunu beklemek bile ilgili bireylerde yoğun bir duygusal stres yaratabilir. Bu süreçte, ebeveynlerin ve özellikle de çocuğun duygusal sağlığını korumak için somut önlemler alması çok önemlidir. 

Babalık testi DNA Testi psikolojisi, anne karnında fetal dna testiBabalık testi yaptırdıysanız, alacağınız sonuç %99,99 oranında doğru olacaktır. Hiç tanımadıkları yetişkin çocukları olduğunu keşfeden erkekler için bu durum, duygusal olarak yıkıcı olabilir. Varlığından hiç haberdar olmadığınız yetişkin bir çocuğunuz olduğunu keşfettiğinizde, en ağır basan duygu “suçluluk duygusu” olabilir. 

Başkasıyla evli olan bazı erkekler DNA testi sonuçlarını gizli tutmaları gerektiğini düşünebilirler. Ancak yetişkin bir çocuğu ailenizden bir sır olarak saklamak, suçluluk duygusunu artırabilir; özellikle de çocuk evlilik dışı bir ilişkinin sonucuysa. Babalık testini gizli tutmak, her iki taraf için de psikolojik hasara neden olabilir. DNA testi sonucunda biyolojik bir ilişki olduğu sonucu çıkarsa, sonrasında tüm taraflar arasında sağlıklı bir ilişki kurulabilmesi için beklentiler ve duygular konusunda dürüst ve açık olunmalıdır.

Babalık Testi Yaptırma Kararı Almak

Babalık testi yaptırma kararı, ebeveynler için şüphesiz ki zorlu bir süreç ve önemli bir adımdır. Bu sürece girerken, sürecin olası psikolojik boyutları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ebeveynlerin ve çocuğun duygusal sağlığını korumak, aile ilişkilerine etkisi, ve genetik test sonuçlarının kabulü gibi konular, bu süreçte dikkate alınması gereken önemli unsurlardır.

Babalık testleri günümüzde prenatal (bebek anne karnında iken test edilmesi) ve postnatal (bebek doğduktan sonra yapılan test) olmak üzere, ikiye ayrılır. Özellikle anne karnındaki bebek için planlanan prenatal DNA babalık testi, anne ve baba için daha zorlu bir duygusal süreç haline gelebilir. Babalık testi yaptırmak için gerekli adımlar ve dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır:

Test Zamanlaması:

Gebelikte: Anne karnında babalık testinin yapılabilmesi için, gebeliğin 9. haftasından sonra yaptırılması gerekir. 9. haftadan önce önce yaptırılan testlerde, babanın genlerinin belirginleşmemesi nedeniyle sağlıklı sonuç alınamaz. Bu, hem anne hem de bebek için en güvenli ve en doğru zaman dilimidir.

Gebelik Sonrası: Doğumdan hemen sonra ya da herhangi bir yaşta da babalık testi yapılabilir.

Yasal Düzenlemeler ve Rıza:

Kimlik Bilgileri ve Yazılı Onay: DNA testi yaptırılabilmesi için, testi yaptıracak bireylerin kimlik bilgileri ve yazılı rızaları gereklidir.  Bu, testin yasallığını ve doğruluğunu garantilemek için önemlidir. Ancak; tüm dünyada ve Türkiye’de, özel laboratuvar ya da hastanelerde yaptırılan babalık testlerinin yasal geçerliliği yoktur. 

Anne Karnındaki Testler: Hamilelik dönemi içerisinde anne karnından örnek olarak amnion sıvısı alınarak; ya da anneden kan, olası babadan da yanak içi sürüntüsü alınarak DNA babalık testi çalışılabilmektedir. Bu süreç, özellikle ebeveynler için psikolojik hazırlık gerektiren hassas bir süreçtir.

Ebeveynler için Psikolojik Hazırlık:

Duygusal ve Psikolojik Etkiler: Test yaptırmadan önce ebeveynlerin karşılaşabileceği duygusal zorluklarla başa çıkmak için bir uzmandan destek alması faydalı olacaktır. Psikolojik destek almak, test sonuçlarının duygusal ve psikolojik etkilerine ve aile içi ilişkilerde yaşanabilecek değişimlere hazırlıklı olmaya yardımcı olur.

Babalık Testine Psikolojik Hazırlık Neden Önemlidir?

Babalık testi sürecinde ebeveynlerin karşılaşabileceği duygusal zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma stratejileri, özellikle olumsuz sonuçlarla başa çıkmak için önemlidir. Ebeveynler, aile dinamiklerindeki olası değişimlerle başa çıkabilmek için, olası tüm senaryolara karşı psikolojik olarak hazırlıklı olmalıdır. Uygun psikolojik hazırlık, bireylerin bu testlerin potansiyel sonuçları ve etkileriyle daha iyi başa çıkabilmelerine yardımcı olur. Çocukların psikolojik sağlığı açısından da çok önemli olan psikolojik hazırlık süreci, testin sonuçları ne olursa olsun aile içi ilişkilerin test sonrasında sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmek için DNA testlerinin psikolojik boyutlarını anlamak ve test yaptırmadan önce psikolojik destek almak faydalı olacaktır.

Olumsuz Sonuçlara Hazırlık

Babalık testi sonuçlarının beklenmedik bir şekilde olumsuz çıkması durumunda, bu sonuçlar bazı hukuki sorunlara da neden olabilir. Örneğin, velayet veya miras gibi konularda beklenmedik bir sonuç, mevcut yasal düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. Bu tür durumların hem ebeveynlerin hem de çocukların psikolojik sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Çocukların bu süreçteki duygusal sağlığını korumak ve aile dinamiklerindeki değişimlerle başa çıkabilmek adına, aile bireylerinin olumsuz sonuçlara hazırlık konusunda birlikte çalışması önemlidir. Babalık testi sonuçlarına hazırlıklı olmak için ebeveynlerin ve çocukların olası tüm sonuçlara karşı duygusal olarak desteklenmesi faydalı olur.

Test Sonuçlarının Kabulü ve Gizlilik

Babalık testi sonuçlarının kabulü, ebeveynler ve çocuklar için psikolojik olarak önemli bir süreçtir. Test sonuçları, sadece testi yaptıran kişiler, mahkemeler veya ilgili yasal birimlerle paylaşılabilir. Test sonuçlarının gizliliğinin korunması yasal zorunluluktur.

 • Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından yapılan DNA testleri, yasal süreçlerde kullanılmak üzere geçerlidir. Özel laboratuvarlarda yapılan DNA testleri ise bir “iç rahatlığı” sağlamak içindir. Yasal süreçlerde kullanılamazlar ancak mahkemeler bu testleri de dikkate almayı uygun görürse, testi yapan laboratuvardan test sonuçlarıyla ilgili bilgi veya görüş talep edebilmektedir.
 • Babalık testi sonuçları, test edilen kişilere özel olup, test sonucunun telefonda paylaşılması yasaktır. Bu yasak, sonuçların hassasiyetini ve kişisel mahremiyetin korunmasını sağlar. Test sonuçlarının gizliliği, mahremiyet ve bilgilendirilmiş onam gibi etik ve ahlaki konular, DNA testi sürecinde önemli bir yer tutar. Bu konular, testin yapılma kararı alınırken dikkate alınmalıdır.
 • Mahkeme kararıyla DNA testi yapılmasını reddeden bireylere karşı zorlayıcı tedbirler uygulanabilir. Bu, testin yasal sürecinin bir parçasıdır ve mahkemenin kararlarının uygulanmasını sağlar. Ancak Türk Ceza Kanunu, birisini DNA testi yapmaya zorlamanın suç olduğunu belirtir. Bu, bireylerin haklarının korunmasını sağlar ve babalık testi sürecinde etik standartların korunmasına katkıda bulunur.
 • DNA test sonuçları, miras hakları, çocuk velayeti ve nafaka gibi hukuki konularda önemli etkilere sahip olabilir.
 • Test sonuçları, test edilen kişinin isteğine bağlı olarak e-posta yoluyla da gönderilebilir. Bu, sonuçların alınmasını kolaylaştırır ve test edilen kişilere esneklik sağlar. Ancak e-posta ile gönderilmeden önce, doğru adrese gönderildiğine emin olmak adına özel güvenlik tedbirleri ve teyitler alınır. Testi yaptıran kişiler, kendi mahremiyetlerini korumakla yükümlü oldukları için, sonuçların e-posta ile adreslerine gönderilmesini talep ederlerse, e-posta adreslerine kendilerinden başka kimsenin erişimi olmadığından emin olmalıdır.

Sonuç Sonrası Aile Dinamikleri

Babalık DNA testinin sonuçlarının aile dinamiklerine etkileri hem bireyler hem de aileler için önemli psikolojik süreçlerdir. Bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Aile İçi İlişkilerde Değişim:

 • Beklenmedik Bilgilerin Ortaya Çıkışı: DNA test sonuçları, özellikle non-paternite gibi beklenmedik bilgileri ortaya çıkarabilir. Bu durum, aile içi ilişkilerde önemli değişimlere neden olabilir.
 • İlişkilerde Yeniden Yapılanma: Test sonuçları, aile bireyleri arasındaki rollerin, sorumlulukların ve beklentilerin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. Bu süreç, açık iletişim ve empati gerektirir.

Aile Üyelerinin Psikolojik Sağlığı:

 • Duygusal ve Psikolojik Etkiler: DNA test sonuçları, ebeveynler ve çocuklar üzerinde anksiyete, depresyon ve stres gibi psikolojik etkilere yol açabilir. Bu olasılık, süreç sırasında ve sonrasında psikolojik destek almanın önemini artırır.
 • Aile İçi Destek Sistemleri: Aile üyelerinin birbirlerine destek olması, test sonuçlarının psikolojik etkileriyle başa çıkmada önemli faydalar sağlaken, aile içi ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlayabilir.
 
Babalık testi yaptırmak veya bilgi almak için Doç. Dr. Turan Uçkun (UÇKUN TIP LABORATUVARI) ile irtibata geçebilirsiniz:

Sık Sorulan Sorular

Babalık testi, hamileliğin 9. haftasından sonra yapılabilmektedir.

Babalık testi yapılacak kişi 18 yaşından küçükse, yasal velisinin (resmi baba veya resmi anne) DNA analizi için onay vermesi gerekmektedir.

Babalık testlerinde %99.99 gibi yüksek bir kesinlik oranı elde edilebilmektedir. Bunun için bir çok farklı gen bölgesi incelenir.

Eğer çocuğun annesi konusunda bir şüphe varsa, annelik testi yapılmalıdır. Annelik testi genellikle çocuğun hastanede başkasının bebeğiyle karışıp karışmadığı konusundaki şüpheler için yapılır.

Picture of Kln. Psk. Burak Uçkun
Kln. Psk. Burak Uçkun

Hipnoterapi diplomasını dünyanın ulusal akreditasyona sahip ilk Hipnoterapi Akademisi olan, ABD Los Angeles’taki HMI College of Hypnotherapy‘de aldı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi “Psikoloji” bölümünden, yüksek onur derecesiyle bölüm ikincisi olarak mezun oldu. “Klinik Psikoloji” alanında Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi‘nde başarıyla tamamlayarak, Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Psikoloji alanındaki uzmanlığının yanı sıra inşaat mühendisliği lisans diplomasına da sahip olan Klinik Psikolog Burak Uçkun, "American Hypnosis Association" akredite hipnoterapistler listesinde yer almaktadır. Yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi yönelimli Psikoterapi hizmetleri vermekle beraber alandaki uzmanlara Hipnoz eğitimleri de vermektedir.

Yazarın Tüm Makaleleri
Picture of Kln. Psk. Burak Uçkun
Kln. Psk. Burak Uçkun

Hipnoterapi diplomasını dünyanın ulusal akreditasyona sahip ilk Hipnoterapi Akademisi olan, ABD Los Angeles’taki HMI College of Hypnotherapy‘de aldı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi “Psikoloji” bölümünden, yüksek onur derecesiyle bölüm ikincisi olarak mezun oldu. “Klinik Psikoloji” alanında Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi‘nde başarıyla tamamlayarak, Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Psikoloji alanındaki uzmanlığının yanı sıra inşaat mühendisliği lisans diplomasına da sahip olan Klinik Psikolog Burak Uçkun, "American Hypnosis Association" akredite hipnoterapistler listesinde yer almaktadır. Yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi yönelimli Psikoterapi hizmetleri vermekle beraber alandaki uzmanlara Hipnoz eğitimleri de vermektedir.

Yazarın Tüm Makaleleri

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Sorularınız mı var?

Telefon veya e-posta ile irtibata geçmekten çekinmeyin